search Gurbani Updesh (www.GurbaniUpdesh.org)
www.GurbaniUpdesh.org / 01-Audio Books /
play allAndromeda: NAU  RATAN
001 Nau Ratan - Do Shabad
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
5:52 · 32 Kbit/s · 1.34 MB · MP3
002 Nau Ratan - Panthak parampara
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:52 · 32 Kbit/s · 1.57 MB · MP3
003 Nau Ratan - Sirmour Ratan - Bhai Daya Singh Ji
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
32:27 · 32 Kbit/s · 7.43 MB · MP3
004 Nau Ratan - Pehle Ratan - Baba Shoba Singh Ji
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
26:30 · 32 Kbit/s · 6.06 MB · MP3
005 Nau Ratan - Doosre Ratan - Baba Sahib Singh Ji Bedi Una
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
61:26 · 32 Kbit/s · 14.06 MB · MP3
006 Nau Ratan - Teesre Ratan - Baba Bhag Singh Ji Kuri
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
58:28 · 32 Kbit/s · 13.38 MB · MP3
007 Nau Ratan - Chowthay Ratan - Baba Bir Singh Ji Naurangabad
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
84:49 · 32 Kbit/s · 19.41 MB · MP3
008 Nau Ratan - Panjvey Ratan - Baba Maharaj Singh Ji
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
83:13 · 32 Kbit/s · 19.05 MB · MP3
009 Nau Ratan - Chaevey Ratan - Baba Ram Singh Ji
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:01 · 32 Kbit/s · 1.38 MB · MP3
010 Nau Ratan - Satvey Ratan - Baba Karam Singh Ji Hoti Mardan
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
71:25 · 32 Kbit/s · 16.35 MB · MP3
011 Nau Ratan - Athvey Ratan -
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
47:46 · 32 Kbit/s · 10.93 MB · MP3
012 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Intro
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
18:02 · 32 Kbit/s · 4.13 MB · MP3
013 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Ghar Ka Tyag
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
23:08 · 32 Kbit/s · 5.29 MB · MP3
014 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kathan Saadhan
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
9:14 · 32 Kbit/s · 2.11 MB · MP3
015 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
11:07 · 32 Kbit/s · 2.54 MB · MP3
016 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Meri Aap Beeti
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
20:38 · 32 Kbit/s · 4.72 MB · MP3
017 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Ik Haur Kautak
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
17:08 · 32 Kbit/s · 3.92 MB · MP3
018 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Dhakki Ka Tyag
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
12:31 · 32 Kbit/s · 2.87 MB · MP3
019 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:23 · 32 Kbit/s · 1.46 MB · MP3
020 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Mata Mastani Da Udhar
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:49 · 32 Kbit/s · 2.02 MB · MP3
021 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Jaboval Pheri
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
5:20 · 32 Kbit/s · 1.22 MB · MP3
022 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
18:18 · 56 Kbit/s · 7.33 MB · MP3
023 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kabar Par Prarthana
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:57 · 32 Kbit/s · 1.59 MB · MP3
024 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Gurmukh Kot Udhaare
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
11:13 · 32 Kbit/s · 2.57 MB · MP3
025 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
10:13 · 32 Kbit/s · 2.34 MB · MP3
026 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - August 1947
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
12:00 · 32 Kbit/s · 2.75 MB · MP3
027 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Sant Samaaj
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
10:35 · 32 Kbit/s · 2.42 MB · MP3
028 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Amrit Parchaar
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
12:08 · 32 Kbit/s · 2.78 MB · MP3
029 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Desh Kaum Naal Pyaar
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:47 · 32 Kbit/s · 2.01 MB · MP3
030 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Dharti De Bhaag
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:26 · 32 Kbit/s · 1.93 MB · MP3
031 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
12:19 · 32 Kbit/s · 2.82 MB · MP3
032 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Sahitak Rachna
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:37 · 32 Kbit/s · 1.97 MB · MP3
033 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Hari Kirtan Da Prawah
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
13:28 · 32 Kbit/s · 3.08 MB · MP3
034 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Hari Kirtan Sunao
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:42 · 32 Kbit/s · 1.54 MB · MP3
035 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Ik Kardhi Prikhiaa
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
5:57 · 32 Kbit/s · 1.36 MB · MP3
036 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Africa Da Daura
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
7:43 · 32 Kbit/s · 1.76 MB · MP3
037 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Amrit Di Daat
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:40 · 32 Kbit/s · 1.53 MB · MP3
038 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kalkatte Pheri
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
4:58 · 32 Kbit/s · 1.14 MB · MP3
039 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kashmi Kyo Gaye
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
4:07 · 32 Kbit/s · 966 KB · MP3
040 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Sant Saraapi Dharti
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:29 · 32 Kbit/s · 1.94 MB · MP3
041 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kursi
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
3:54 · 32 Kbit/s · 914 KB · MP3
042 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Kamode Farm Par Bhoot
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
2:06 · 32 Kbit/s · 494 KB · MP3
043 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Suleman Da Udhaar
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
9:01 · 32 Kbit/s · 2.06 MB · MP3
044 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
8:40 · 32 Kbit/s · 1.98 MB · MP3
045 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Diwan Arambh
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
2:24 · 32 Kbit/s · 564 KB · MP3
046 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Chumbak Asar Mahatma
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
2:55 · 32 Kbit/s · 682 KB · MP3
047 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Birmingham
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
5:07 · 32 Kbit/s · 1.17 MB · MP3
048 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Parikhya Da Parcha
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
3:40 · 32 Kbit/s · 859 KB · MP3
049 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
4:47 · 32 Kbit/s · 1.09 MB · MP3
050 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Vaesakhi Da Eh Din
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
17:14 · 32 Kbit/s · 3.94 MB · MP3
051 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Aakhri Parkaran
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:28 · 32 Kbit/s · 1.48 MB · MP3
052 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Great Yard Town
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
3:21 · 32 Kbit/s · 784 KB · MP3
053 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Dhur Tau Vaapas
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
4:40 · 32 Kbit/s · 1.07 MB · MP3
054 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Iyaali Baarey
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
2:42 · 32 Kbit/s · 632 KB · MP3
055 Nauvey Ratan - Sant Isher
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
6:19 · 32 Kbit/s · 1.45 MB · MP3
056 Nauvey Ratan - Sant Isher Singh Ji - Antim Tiyaaria
Bibi Herpreet Kaur - Nau Ratan
3:33 · 32 Kbit/s · 832 KB · MP3